[Main] [Poetry Index]* [Poets] 1991 Denson Revision: [Titles] [Pages] [First Lines]* 2012 Cooper Revision: [Titles] [Pages] [First Lines]*
* Index of the First Line of Each Stanza, the Fifth Line of Eight Line Stanzas, and the First Line of the Chorus

O Iachawdwr pechaduriaid;

DUW yn Angeu yn unig.

Poet: William Williams, (1717-1791)
Meter: 8s,7s Double (8,7,8,7,8,7,8,7)
Location in The Sacred Harp
Stanza Denson Cooper
1
O Iachawdwr pechaduriaid;
Sydd ar gallu yn dy law;
Rho oleuni hwyliam henaid,
Tros y cenfr garw draw:
Gad y wawr fod o fy wyneb,
Rho fy enaid llesg yn rhydd,
Nes ir haul-wen ddisglair godi,
Tywys fi wrth y feren ddydd.2
A oes neb om holl gyfeillion,
A ddawn ddi-ddig gyd mi,
Ac a orwedd wrth fy ochor
Obry yn y ddear ddu?
A ydyw cyfailll ddim ond hynny?
Taflu dagrau, newid gwedd,
Pan bor pridd ar clai ar cerrig
Arnain cwympo yn y bedd.3
O ynfydrwydd! O ffolineb!
I mi erioed i roddi myrd
Ar un Tegan ar un pleser
Welais etto yn y byd;
Y maer byd yn myned heibio
AI deganau o bob rhyw,
Tan y nef ni thal ei garu
Wrthddrych arall ond fy Nuw.4
Bellach minaun on deuaf,
Mi ymgrymaf wrth dy draed,
Ac mi blediaf am drysorau,
Wedi eu haddo oll yn rhad;
Ni does neb o dan yr wybr,
Mewn myw diffyg, mewn mwy trai,
Tlawd or cyfan, ond yn benaf,
Tlawd wyf Arglwydd oth fwynhau.5
O foreu-ddydd y briodas,
Gwyn fyd welair ddedwydd awr;
Gweld wyneb-pryd y priod-fab,
Clywed llais y Delyn fawr:
Awn tn ganu tros y moroedd,
Meithion tuar hyfryd wlad,
Ac anghofiwn hen gariadau,
Gwag bleserau tŷ fy nhad.6
Blinais ar afonydd Babel,
Ni does yno ond wylo I gyd,
Llais telynau hyfryd Son,
Sydd yn gyson dynu mryd:
Tyrd a ni yn dorf gariadus,
O gaethiwed Babel fawr,
Ac nes bom ar fynydd Son,
Nad ni osod clun I lawr.
Translated by William Griffiths into the English language hymn poem Great Redeemer, friend of sinners, in 1822.
Pigion o Hymnau (Snippit of Hymns). Utica, N.Y.: Printed by Ira Merrell, 1808.

Williams, Richard, and Joseph Williams. Hymnau a salmau. Yr hymnau gan mwyaf o waith W. Williams, O Bantycelyn; a'r salmau gan y Parch. Edmund Prys, O Feirionydd. wedi eu casglu ar ddymuniad ac at wasanaeth y Methodistiaid Calfinaidd yn Liverpool (Hymns and Psalms. Most of the hymns by W. Williams, of Pantycelyn; and the psalms, by the Rev. Edmund Prys, of Festiniog, have been collected and desire to service the Calvinistic Methodist in Liverpool). Liverpool: R. LL. Morris, 1840.